You are currently viewing การเป็นจิตอาสาทำแล้วได้อะไร?

การเป็นจิตอาสาทำแล้วได้อะไร?

ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการเป็นจิตอาสานั้นส่วนใหญ่แล้ว คนที่มาเป็นจิตอาสามักจะเป็นคนที่ไม่ได้หวังในสิ่งตอบแทนที่จะได้กลับคืนมา แต่ที่มาเป็นจิตอาสานั้นก็เพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุข ผู้ที่ด้อยโอกาสนั้นได้รับโอกาสที่เขาไม่เคยมีมาก่อน หรือไปช่วยมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิต และก็เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นหรือสังคมด้วยเพราะเราจะได้เห็นว่าสังคมไทยนั้น ก็ยังมีคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ และมันก็เป็นเหมือนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองไปด้วยในตัวสิ่งที่ได้มีหลายอย่างเดี๋ยวมาดูกันเลย

ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

ต้องบอกเลยว่าการที่ได้มาเป็นจิตอาสานั้น คุณจะได้รู้ในสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสังคมภายนอกหรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งต้องบอกเลยว่าการเป็นจิตอาสานั้น จะได้ประสบการณ์ในชีวิตเยอะมากและมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนั้นรู้จักพัฒนาตนเองแล้ว คุณจะรู้จักสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้ว่าการทำเพื่อส่วนรวมนั้นมันสร้างความสุขให้กับคุณได้เช่นกัน ถึงมันจะไม่สามารถจับต้องได้แต่ความรู้สึกที่มีนั้นเชื่อได้เลยว่า คุณจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและภูมิใจในตัวคุณเอง

ความสุขทางใจ

บางครั้งเชื่อได้เลยว่าความสุขทางใจมันเกิดขึ้นกับเราคนที่เป็นจิตอาสาอย่างแน่นอน เพราะว่าบางครั้งมันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ขาดโอกาสหรือเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น มันก็เป็นสิ่งที่สร้างบุญสร้างกุศลและสร้างความสุขให้กับคุณได้เป็นอย่างดี มันเหมือนได้ทำบุญจิตใจปลอดโปร่ง และที่สำคัญเลยคุณจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเพื่อนมากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ได้อย่างแน่นอนจากการเป็นจิตอาสาการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง นั่นก็คือความสุขที่ได้กลับมาอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งสำหรับบางคนมันอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรมากแต่สำหรับบางคนที่เขามองเห็นความสำคัญ มันจะเป็นตัวที่ทำให้เขามีความสุขมาก

เปลี่ยนทั้งความคิดและความรู้สึก

ซึ่งต้องบอกเลยตรงนี้ว่าถ้าคุณยังไม่ได้ก้าวขาเข้ามาทำในจุดนี้คุณก็ยังจะไม่รู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนั้นการเป็นจิตอาสาคุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนโลกของคุณไปเลยเพราะว่าคุณจะได้พบเจอสิ่งต่างๆ มากมายเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตของคุณ และเชื่อได้เลยว่าใครที่ชอบที่ไปช่วยเหลือ และมีใจไปทางด้านจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นความคิด และความรู้สึกของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือคน ถ้าทุกคนเป็นคนที่มีจิตอาสาเชื่อได้เลยว่าสังคมจะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม