You are currently viewing โครงการเพื่อสังคมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

โครงการเพื่อสังคมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ต้องบอกเลยว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นก็ต้องจะเข้าวัด คุณสามารถสร้างความดีเพื่อสังคมได้อีกมากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม โครงการเพื่อสังคม กิจกรรมดีๆอาสา หรือจะเป็นการตั้งกลุ่มไปบริจาคสิ่งของให้แก่คนที่เดือดร้อน เป็นการช่วยเหลือสังคม อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะทำกิจกรรมอะไรคือโครงการอะไร เราต้องเลือกโครงการที่เหมาะสมกับเราที่สุดเพื่อที่เราจะได้โชว์ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงงาน ก็ควรให้ความสำคัญแก่ร่างกายของตัวเองด้วยไม่ควรทำเกินกว่าแรง

โครงการเพื่อสังคม 

ศึกษาโครงการให้อย่างละเอียดก่อนที่เราจะเลือกโครงการว่าเราทำไปเพื่อใคร แล้วเขาได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ต้องบอกเลยว่าโครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อเรา เช่นการที่เราไปดูแลผู้ป่วยหรือไปตามสถานที่ต่างๆ เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้อาจจะช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เราไม่ควรเสียใจในเรื่องนี้เราทำเต็มที่ก็พอแล้ว

โครงการปล่อยเต่า

เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวเลยกับการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ ต้องบอกเลยว่าสัตว์ที่จะสูญพันธุ์เร็วที่สุดนั้นก็คือเต่า โดยมีการประกาศจากอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ได้มีการจัดโครงการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลอยู่บ่อยครั้ง เราสามารถร่วมกิจกรรมนี้ง่ายๆตลอดทั้งปีเลยเราสามารถไปติดต่อที่ศูนย์ได้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก

อนุรักษ์ไม้

ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ พันธุ์ไม้ท้องถิ่นนั้นหายากมาก เพราะว่าต้นไม้ที่เติบโตมาเป็นเวลานานในท้องถิ่นถูกทำลายโดยมนุษย์หรือทำลายโดยธรรมชาติเอง จึงได้มีการประกาศทำโครงการหมอชิตไทยรักป่า ที่ช่วยให้ป่าไม้นั้นเกิดขึ้นอยู่มาก โครงการนี้ตั้งเป้าหมายว่าคือการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นการ ปลูกต้นไม้ขึ้น เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่ประชาชนแถวนั้นในท้องถิ่น