You are currently viewing ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข

การทำบุญสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่เราบริสุทธิ์ใจที่จะทำแบบไหน ซึ่งการ ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข นั้นคือการทำบุญแบบที่เราไม่ต้องเบียดเบียนใคร ทำด้วยความสบายใจไม่จำเป็นต้องมีใครมาบีบบังคับขึ้นชื่อว่าบุญหลายคนอาจสงสัยว่าการทำบุญนั้นจะทำอย่างไรให้ได้บุญมากที่สุด ขอตอบว่าสิ่งที่ได้บุญมากที่สุดก็คือจิตใจที่เป็นสุขเมื่อยามที่คุณได้ให้หรือแบ่งปันกับผู้อื่นที่ขาดเหลือนั่นเอง ซึ่งคุณสามารถช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ต่างๆการที่คุณช่วยให้พวกเขามีความสุขและรอดพ้นจากบ่วงทุกข์ เพียงเท่านี้คุณก็ได้บุญแล้ว หากคุณทำด้วยใจบริสุทธิ์คุณย่อมได้รับบุญอย่างแน่นอน

ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ เราย่อมรู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างดี การทำบุญนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำกับผู้อื่นเราสามารถทำกับตัวเราเองได้โดยการประพฤติปฏิบัติดีกับกายวาจาใจของตัวเราเอง แค่ไม่ทำตัวเองให้เป็นที่เดือดร้อนหรือเบียดเบียนใครง่ายง่ายเพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุณได้ทำบุญแล้ว ส่วนการทำความดีเพื่อผู้อื่นนั้นคุณต้องคำนึงถึงว่าการช่วยเหลือนั้นต้องอยู่บนบรรทัดฐานของความพอดี คุณต้องทำโดยที่ตัวคุณเองสบายใจ ไม่ลำบากหรือเดือดร้อน หากสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำให้คุณต้องรู้สึกไม่สบายใจนั้นไม่ถือว่าคุณได้บุญ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไป ทำเมื่อตัวเองพร้อมและสะดวกที่จะทำ เป็นโอกาสการทำบุญที่ดีที่สุด

การปฏิบัติบุญไม่จำเป็นต้องทำที่วัด

การทำบุญนั้นคือการที่คุณได้ส่งต่อสิ่งดีๆสู่ผู้อื่น ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำที่วัดเสมอไป คุณสามารถทำได้ทุกสถานที่ทุกเวลาและทุกโอกาส นอกจากการให้และการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว การร่วมยินดีกับการปฏิบัติดีปฏิชอบของผู้อื่นก็ได้บุญเช่นกัน การร่วมยินดีในบุญของผู้อื่นเรามักได้ยินกันคุ้นหูคือ การอนุโมทนาบุญ นั่นเอง วิธีการทำบุญอีกช่องทางหนึ่งก็คือการหมั่นฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบอกต่อสู่ผู้อื่น ก็ถือว่าคุณได้บุญเช่นกัน เนื่องจากเมื่อคุณฟังธรรมคุณก็จะเกิดสัมมาทิฎฐิและการทำให้ผู้อื่นมีสัมมาทิฏฐิด้วยย่อมเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี และอย่าลืมหมั่นทำสมาธิและสวดภาวนาเป็นประจำ ก่อนจะส่งต่อสิ่งดีๆสู่ผู้อื่น คุณต้องเริ่มที่ตัวคุณก่อน

W88club เว็ปเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด..ไม่ผ่านเอเย่น!